devpractic.es

Vejica med tako kot

(via

@tnorthcutt

)

kaj je solenoid

poglej kot facebook 2019

zasučni kot

weatheronline slovenija

kaj storiti proti zaprtosti

kje kupiti literam šampon

ajdova kaša kot glavna jed

kje parkirati v centru maribora

kaj je pentatonika

sanjska knjiga loto številke

Večbesedni vezniki in vejica - DigitPen no problemati~no normativno zadrego, ne dokazujejo zgolj razprave med jeziko-slovci, ki priznavajo, da je vejica »lo~ilo, o stavi katerega so si bili kritiki najbolj in najpogosteje navzkri`« (Dobrovoljc 2004: 188), temve~ tudi empiri~ne raziskave, ki ka`ejo, da imajo z vejico te`ave tako u~enci in dijaki kot tudi visoko izobra`eni pisci (prim.
Se pred “kakor” in “kot” piše vejica ali ne? | Amebis Ali se kdaj znajdete v dilemi, ali se pred ali piše vejica ali ne? Se sliši zapleteno? Verjetno da. Vendar v resnici ni tako. Vsekakor pa je mnogo manj zapleteno, kot je zapleten prvi stavek. 1.
Vejica pred kot – poznamo pravila? | Leemeta vprašanje. 1 Tokrat gre za vejico pred besedami kako in kot.Občutek imam, da bi v naslednjih stavkih povsod morala stati vejica, pa vendar je študentka 3. letnika slavistike ni postavila. Ta stvar sama po sebi je le način kako iti vase, uživati v tem obstoju in biti v življenju izpolnjen.
Ali pred ali vedno pišemo vejico ali ne? | Amebis Morda manjka vejica med glavnima stavkoma (poskusno) Morda odvečna vejica pri kot. Na tem mestu je morda odvečna vejica, pred veznikom kot je vejica le v primeru, da mu sledi osebna glagolska oblika. • Poskusite: Tako je. Nadomestljiva (morda vulgarna) uporaba v stavku.
Kako preprosto se lahko rešite najpogostejših težav … Tudi če boste z družino le uredili okolico in med sprehodom pobrali nekaj smeti, bo bolje kot nič. Smernice razpisov so pogosto napisane že na ravni Bruslja, tako
SLOVENSKA VEJICA IN STAV^NA FONETIKA – ZAKAJ NE? vejica med tako kot Sestava. Stavčni členi so goli, če sestojijo le iz ene besede, odnosnice ali jedra, ali zloženi, če so zgrajeni iz več jeder (priredna zloženost stavčnega člena) ali iz jedra in prilastka/prilastkov (podredna zloženost stavčnega člena).Kadar je priredno zložen stavčni člen, med jedri stoji vejica
Slavisti odločili: vejica pred »kot« ukinjena! | Leemeta Ali se v tem primeru piše vejica? Tako zaupa kot ne zaupa 15 odstotkov vprašanih. Odgovor: Primer, ki ste ga navedli, je res težji, pravilo o tem pa je zapisano v Slovenskem pravopisu 2001 v členu 316: »Vejice med skladenjsko enakovrednimi deli ne pišemo:
tako kot tudi, kot npr. - Med.Over.NetVstopna • … Pri enodelnih večbesednih veznikih tipa »kljub temu da« gre večinoma za stalno zvezo prislova ali členka in veznika ter jih obravnavamo kot celoto. Takšni vezniki so: manj kot, medtem ko, tako kot, potem ko, s tem da , brž ko, vtem ko, namesto da , že ko , in ker, in da, in če, zato ker, češ da, šele ko , …
Kdaj vejica ne skače pred ki, ko, ker, da, če? - siol.net V soboto, 28. januarja 2017, je bil v Delu objavljen članek »Dobro jutro: Slovenec in vejica«, v katerem je bilo omenjeno, katere vejice povzročajo največ težav. To so predvsem vejice pred »in«, in med njimi še posebej pri vrinjenih odvisnikih.
Vejica in zveza tako -- kot | ZRC SAZU vejica med tako kot Ali se v tem primeru piše vejica? Tako zaupa kot ne zaupa 15 odstotkov vprašanih. Odgovor: Primer, ki ste ga navedli, je res težji, pravilo o tem pa je zapisano v Slovenskem pravopisu 2001 v členu 316: »Vejice med skladenjsko enakovrednimi deli ne pišemo: