devpractic.es

Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov slovenske vojske

(via

@tnorthcutt

)

govoriti kot žaba pred smrtjo

kje so najboljše obresti

steinel slovenija

kaj kupiti fantu za obletnico

lahanofobija kaj pomeni

kaj je vodni hram

bosch servis slovenija

baggy hlače kje kupiti

kje preveriti vrednost nepremičnin

kje hraniti denar

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami – predlog za obravnavo 1. Predlog sklepov vlade:

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih …

Uredba vlade pripadnikom SV na MOM jemlje v zakonih dose~ene pravice do dodatka za delovno dobo in stalnost. Od julija 2010 se pripadnikom Slovenske vojske na osnovi Uredbe o pla ah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami - MOM ve

Ur. l. RS 486/2009, Uredba o plačah in drugih …

Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami Predhodnik OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2886/2008, stran 9075 DATUM OBJAVE: 4.7.2008

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih …

Rezultati za "Uredba o spremembi Uredbe o pla%C4%8Dah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah

U R E D B O o plačah in drugih prejemkih pripadnikov

Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (2008) člen 9, …

Uredba - plače in drugi prejemki pripadnikov …

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. SOP 2009-01-0486. EVA 2008-3111-0073. EPA -

eUprava - Rezultati iskanja

uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov slovenske vojske V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13, 96/14 in 98/15), se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov …

Uredba - plače in drugi prejemki pripadnikov Slovenske vojske. V Uradnem listu št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.

VDS00030030 - sodisce.si

> Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju > Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami > Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato

Slovenske vojske - sindikatvojakov.si

uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov slovenske vojske Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami Predhodnik OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2886/2008, stran 9075 DATUM OBJAVE: 4.7.2008

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih …

Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (2008) člen 8, …

Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov …

uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov slovenske vojske prečiščeno besedilo), 90. in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I), Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih

VDS00028294 - sodisce.si

Uredba vlade pripadnikom SV na MOM jemlje v zakonih dose~ene pravice do dodatka za delovno dobo in stalnost. Od julija 2010 se pripadnikom Slovenske vojske na osnovi Uredbe o pla ah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami - MOM ve

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov slovenske vojske Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kakor jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02), razen za pripadnike Slovenske vojske, ki so napoteni na opravljanje vojaške službe zunaj države zaradi izvajanja obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami v operacijah