devpractic.es

Televizija kot medij

(via

@tnorthcutt

)

zakaj nastane zračni tlak

kje kupiti hama perlice

kruh kot sončnica

zmelkoow več kot spijemo besedilo

spirometrija rezultati

sveži dateljni kje kupiti

kaj so spletna orodja

nepremičnine slovenske konjice bolha

dominikanska republika kaj si ogledati

športni rezultati v živo

DIPLOMSKO DELO SPLETNA TELEVIZIJA KOT INOVACIJA V

Televizija kot novi medij osemdesetih let – primer: Slovenija Produkcijski pogoji in tekstualne prakse . Torek, 23. maj 2017, ob 18.00, Seminar +MSUM . Ena temeljnih značilnosti sodobnosti je, da se med starim in novim oblikujejo doslej neznane konfiguracije.

SPLETNA TELEVIZIJA KOT POSLOVNA PRILOŽNOST

GO-TV kot televizijski medij deluje tako na področju Nove Gorice kot tudi čezmejne takoimenovane stare Gorice. Smo lokalno usmerjena televizija, naš program pa temelji izključno na trenutnih dogajanjih v prej omenjenih občinah. Kot edina televizija na Goriškem imamo prioriteto našim gledalcem predstaviti le …

GoTv

televizija kot medij

Televizija spaja sliku i zvuk i danas je najutjecajniji masovni medij. Televizijska slika nosi najpotpunije i najsažetije informacije koje snažnije od bilo kojega drugog medija djeluju na svijest primatelja. Televizija neposredno djeluje na emocije kao nijedan drugi medij. Kao takva, često se zloupotrebljava u političke i …

GoTv

televizija kot medij

odločitev gledanja televizije kot obiskovanja kina, kaj televizija ponuja, česar kino ne more, in kako je televizija kot nov medij vplivala na kino kot star medij. Raziskati želim spremembe v navadah ljudi, ko je televizija spreminjala medijske prakse, in odnos oseb do obeh medijev ob njuni vseprisotnosti v vsakdanjem življenju.

Radijska igra kot medij - RTVSLO.si

Medij GTV – Gorenjska televizija je 18. junija 2004 pridobil status lokalnega televizijskega programa posebnega pomena.Prednostna usmeritev programa so informativne, kulturno-umetniške, izobraževalne, kulturno-zabavne, otroške, verske, športne ter druge lokalne in regionalne vsebine, s katerimi si je medij GTV ob dosledni pozitivni naravnanosti pridobil veliko naklonjenost gledalcev po

Moderna galerija: MELITA ZAJC, Televizija kot novi …

televizija kot medij

GO-TV kot televizijski medij deluje tako na področju Nove Gorice kot tudi čezmejne takoimenovane stare Gorice. Smo lokalno usmerjena televizija, naš program pa temelji izključno na trenutnih dogajanjih v prej omenjenih občinah. Kot edina televizija na Goriškem imamo prioriteto našim gledalcem predstaviti le …

UNIVERZA V LJUBLJANI - repozitorij.uni-lj.si

televizija kot medij

Torek, 23. maj 2017, ob 18.00, Seminar +MSUM Ena temeljnih značilnosti sodobnosti je, da se med starim in novim oblikujejo doslej neznane konfiguracije. Prav

Spletna televizija kot del časopisnih hiš: Primer Studia Delo

televizija kot medij

Občilo ali medij je vsako komunikacijsko sredstvo ali orodje, na primer knjiga, slika, fotografija, letak, plakat ali časopis.V sodobni komunikaciji pa tudi radio, televizija in internet.Medijem, ki so dostopni širši javnosti, pravimo, da so množična občila ().Ločimo medije opazovanja in zaznavanja (mikroskop, teleskop, stetoskop), medije shranjevanja in obdelave (tisk, film, gramofon

MELITA ZAJC | Televizija kot novi medij osemdesetih …

Televizija je z zmožnostjo predstavitve slike še posebej močan medij, ki nam igro ali resnično dogajanje iz kateregakoli kotička sveta, pripelje v naš dom. Zaradi tega, je ta medij še bolj dovzeten za zlorabo kot radio, kar je razvidno že iz zgornjega citata.

UNIVERZA V LJUBLJANI - repozitorij.uni-lj.si

televizija kot medij

V oglaševalski terminologiji z besedo »medij« ozna čujemo prenosnike komunikacij, kot so televizija, časopis, revije, plakatne površine ali kakšna druga oblika prenosa komunikacij. To moramo lo čiti od izraza » nosilec medija«, ki ozna čuje dolo čene televizijske programe (npr. TVS 1, …

Televizija – Wikipedija

V vseh navedenih primerih nastopa medij v slovarskem pomenu ‘komunikacijsko sredstvo, zlasti časopisje, radio in televizija, namenjeno širši javnosti’, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 2 pa ima poleg navedenega še tri druge pomene, tj. ‘sredstvo, pripomoček’, ‘snov, sredstvo, zlasti kot nosilec fizikalnih ali kemičnih