devpractic.es

Polovični kot

(via

@tnorthcutt

)

vidni kot zaslona

nepremičnine vila slovenske konjice

bolniška več kot 3 mesece

avto slovenija

kaj paziti pri nakupu rabljenega avtomobila

eurojackpot 32 krog

slovenske pivovarne

slovenske nov

rezultati evrojackpot

skriti kot tedenski meni

Pogosta vprašanja - Napoteni delavci

polovični kot Regres in letni dopust sta nerazdružljivo povezana. Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu poleg letnega dopusta po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Letni dopust je pravica delavca, ki se ji slednji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti.

Skrajšan delovni čas - pravice in obveznosti …

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden). Zaposleni, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas (razen tistih, ki so drugače urejene z veljavnim zakonom).

Ubogo dekle: polovični delovni čas, kot teniški …

polovični kot #PKP3 – NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (1.6.2020) V Uradnem listu št. 80/2020 z dne 30.5.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), kot eden iz svežnja zakonov PKP3.Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, upoštevaje dejstvo

Zakon o delovnih razmerjih - pisrs

Ref A: ACAE62FA848D43F19F1D21806DC75AA7 Ref B: AMSEDGE1223 Ref C: 2021-01-12T21:37:40Z

popoldanski, normirani ali navadni s. p.? - Data …

Zakon o delovnih razmerjih. SOP 2013-01-0784. EVA 2010-2611-0064. EPA 0728-VI

Vaša vprašanja in odgovori

Kot efektivni delovni čas se v skladu z nacionalno zakonodajo oziroma z drugim odstavkom 142. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – …

CAD Fórum - Knihovna bloků - "KOTA POLOVIČNÍ"

polovični kot Odpiranje s. p. za popoldansko delo. Popoldanski s. p., ki se ga v pogovoru mnogokrat omenja tudi kot dopolnilni s. p., se po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) pravnoformalno v ničemer ne razlikuje od t. i. navadnega s. p. Njegov pravni status ter obveznosti in dolžnosti podjetnika, ki iz tega statusa izhajajo, so enake kot pri navadnem s. p.

Regres, letni dopust, prenos dopusta - …

polovični kot Skrajšan delovni čas od polnega je pogosta oblika zaposlitve. Pogodba o zaposlitvi se namreč lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od 40 ur tedensko. Kakšne so posebnosti zaposlitve za skrajšan delovni čas in kako so v tem primeru urejene pravice in obveznosti delavcev?. NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI NA DATI

ZRSZ - IntUkrep Skrajšani delovni čas

polovični kot Kot je povedal dr. Slaoui, bi vbrizgavanje polovične doze lahko pomenilo "bolj odgovoren pristop, ki bo temeljil na dejstvih in podatkih za imunizacijo več ljudi." Dr. Natalie Dean , biostatističarka z Univerze na Floridi, se je strinjala, da bi bil mogoče tak pristop celo boljši od britanskega, ki temelji na odlaganju drugega odmerka na kasnejši čas.