devpractic.es

Pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme

(via

@tnorthcutt

)

kje kupiti tea burner

rezultati žrebanja vzemi račun 4.krog

zakaj dojenček ponoči joka

kje kupiti etf

rezultati smučarskih skokov

kaj je azil

slovenske zeleznuce

kaj si ogledati v parizu

kje kupiti lanolin

zemljovid slovenske dežele

gimoste.si
pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme
dosedanjemu sistemu izobraţevanja in vzgoje in so poleg učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti najpomembnejši dejavniki razvoja in prihodnosti pouka. Ugotovljeno je, da pozornost učencev in obseg informacij narašča, če učitelj poleg govora pri pouku uporablja tudi slike, zvok in animacije. Pouk, izveden z več mediji, je torej kakovostnejši od pouka, pri katerem učitelj le govori in
Inovacija na področju naravoslovja:
interpretacije in pomembnosti učiteljeve vloge pri kakovostnem poučevanju književnosti. V empiričnem delu so navedene ugotovitve o usposobljenosti razrednih učiteljev. Te so bile pridobljene s pomočjo spletnega vprašalnika, ki ga je rešilo 100 razrednih učiteljev. Na podlagi rezultatov vprašalnika lahko sklenemo, da so učitelji za poučevanje po komunikacijskem modelu pouka dobro
DIPLOMSKA NALOGA - COnnecting REpositories
naslovi del. • Pri člankih (revije, časniki, časopisi…) pa se v ležečem tisku piše ime revije in volumen, kjer je članek objavljen. Posamezne revije sicer lahko zahtevajo nekatere posebnosti pri navajanju virov, zato si pred oddajanjem člankov oglejte navodila za posamezno revijo. 2.2 Vrstni red navajanja virov in avtorjev Virov ne številčimo in pred njih ne dodajamo
Interpretation and the role of the family through the
pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme
Pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme. V: MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (ur.). Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, str. 527-544.
Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov
Valenčič-Zuljan, M. (2004). Pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme. V Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev (str. 113– 127). Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete. Serijska publikacija Članek v reviji Priimek, začetnica imena. (Leto). Naslov.
NAVODILA ZA PISANJE SEMINARSKE NALOGE
Pomembna sestavina učiteljeve profesionalne opreme so tudi stališča, prepričanja, subjektivne, praktične in implicitne teorije, njegova pojmovanja pouka, znanja, učiteljeve in učenčeve vloge. Valenčič Zuljan (2007, 31) pojmovanja učiteljev opredeljuje kot »oseben, impliciten konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj
NASLOV PRISPEVKA - EDUvision
Valenčič-Zuljan, M. (2004). Pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme. V B. Marentič-Požarnik (ur.), Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev (str. 113-127). Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete. − …
Seminarska naloga Učenčeva vprašanja pri pouku
Pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme. V B. Marentič-Požarnik (ur.), Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev (str. 113-127). Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.
Revija Socialna pedagogika
Pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme. V (In) B. Marentič-Požarnik (ur.) (ed.), Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev (str. (pp.) 113-127). Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete. Prispevki s spleta (URL naslov) Avtor, A. A., Avtor, B. B. in Avtor, C. C. (leto). Naslov elektronskega besedila