devpractic.es

Obodni središčni kot

(via

@tnorthcutt

)

kaj je strošek

specialni zemljevidi kje kupiti

blitz film slovenija

parlamentarne volitve 2018 rezultati

heta slovenija

faber slovenija

največje slovenske terme

zakaj vitamin a

eurojackpot 40 krog

cebelica maja slovenske risanke

Izrek o središčnem in obodnem kotu - Wikipedija, …

obodni središčni kot

Obodni kot nad lokom AB je kot φ, ki ima vrh na dopolnilnem loku loka AB, njegova kraka potekata skozi krajišči loka, lok AB pa leži v kotu φ. Velja izrek o središčnem in obodnem kotu: Središčni kot je dvakrat večji od obodnega kota nad istim lokom. Vsi obodni koti nad istim lokom so med sabo skladni. Klikni tukaj za gibljivi prikaz.

Središčni in obodni kot – GeoGebra

Title: Središčni in obodni kot Author: Grahor Created Date: 11/6/2005 12:53:43 AM

Obodni in središčni kot Applet

obodni središčni kot

zna uporabljati kot v polkrogu pri konstrukcijah trikotnikov Središčni in obodni kot spoznati pojma: središčni in obodni kot. spoznati zvezo med središčnim in obodnim kotom pozna središčni in obodni kot ter njuno zvezo Podobnost – Talesov izrek usvojiti Talesov izrek in ga dokazati.

Središčni in obodni kot 1 - YouTube

Središčni in obodni kt v triotniku

Krog in krožnica :: OpenProf.com

Središčni in obodni kot. Naj bo l krožni lok s krajišči v točkah A in B, k pa dopolnilni lok loka l. Središčni kot nad lokom l ima vrh v središču krožnice, njegova kraka pa krožnico sekata v krajiščih loka. Obodni kot nad lokom l ima vrh v točki C na loku k,

Krog in krožnica

obodni središčni kot

Središčni in obodni kot Jaka opazuje svojo vrtno uto z različnih koncev, enkrat se mu zdi večja, drugič manjša. Če se postavi blizu, zavzame ves vidni prostor, če se oddalji, zavzame manjši del njegovega vidnega območja.

Središčni in obodni kot – GeoGebra

obodni središčni kot

Obodni kot nad lokom AB je kot φ, ki ima vrh na dopolnilnem loku loka AB, njegova kraka potekata skozi krajišči loka, lok AB pa leži v kotu φ. Velja izrek o središčnem in obodnem kotu: Središčni kot je dvakrat večji od obodnega kota nad istim lokom. Vsi obodni koti nad istim lokom so med sabo skladni. Klikni tukaj za gibljivi prikaz.

Središčni in obodni kot – GeoGebra

obodni središčni kot

Obodni kot meri 57°4753. Koliko meri središčni kot nad istim lokom?

OBODNI IN SREDIâČNI KOTI

obodni središčni kot

Evklidska geometrija | Središčni in obodni kot | Obodni kot ; Pri vrtečem se kolesu London Eye lahko opazuješ velikosti središčnega in obodnega kota nad istim krožnim lokom. Še enkrat si ga oglej in izberi pravilen opis. Središčni kot je dvakrat večji od obodnega.

SREDIŠČNI IN OBODNI KOT

Pri tem veljata naslednji definiciji: Središčni kot nad lokom AB je kot, ki ima vrh v središču krožnice, kraka pa sta določena s krajiščema loka AB.; Obodni kot nad lokom AB je kot, ki ima vrh na nasprotnem loku, kraka pa sta določena s krajiščema loka AB.; Posebna različica tega izreka je Talesov izrek, ki velja za središčni kot 180°.Obodni kot je v tem priemru pravi kot (90°).

Izrek o središčnem in obodnem kotu - Wikipedija, …

obodni središčni kot

Središčni in obodni kot. Animacija prikazuje zakonitost, da je središčni kot nad istim krožnim lokom vedno dvakrat večji od obodnega.