devpractic.es

Nosilna zmogljivost slovenske istre

(via

@tnorthcutt

)

dan je drugačen kot vsi

kje kupiti les

ali je pred kot vejica

rtv slovenija v živo

avto net slovenija zadnjih 100 oglasa

kje kupiti tobak za pipo

slovenija odkod lepote tvoje

kje kupiti okroglo brisačo

kaj posaditi ob škarpi

okra kje kupiti

Slovenska Istra - Wikipedija, prosta enciklopedija

zmogljivost slovenske istre
Slovenski del Istre, tako kot tudi ostale dele Istre, nekateri delijo na deželo bližje morju, tako imenovano »modro Istro«, in na deželo bolj v notranjosti, »zeleno Istro«. [navedi vir]Slovenska Istra obsega približno 120 naselij. Najbolj spremenjeno podobo imajo obmorska središča, kot so Koper, Izola, Piran in Lucija, z bližnjimi turističnimi kapacitetami.

TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE REKREACIJE NA PROSTEM V …

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij. Bibliografski podatki. Naslov: Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem: (znanstvena monografija)

Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem

zmogljivost slovenske istre
Dodaj v koledar! 2017-06-03 07:00:00 2017-06-03 09:00 Europe/Ljubljana Trajnostni turizem za trajnostni razvoj podeželja V soboto 3. junija 2017 vabimo 19 kmetov iz občine Cerknica na enodnevno strokovno ekskurzijo Trajnostni turizem za trajnostni razvoj podeželja. Čabranska ulica 8, Cerknica Center za uravnotežen razvoj Vitra

Po muhi zvoniti je prepozno - Slovenske novice

Istrski grb. V heraldičnem grbu Istre je koza, morda v povezavi z antičnim Koprom, na nekdanjem otoku, kjer se je razvilo mesto, so se namreč pasle koze.Iz tega izvira tudi srednjeveško latinsko poimenovanje Kopra, Capris, kar pomeni kozji otok. Vsekakor so bile koze stalne spremljevalke istrijanov, simbol te pokrajine pa je koza postala zaradi svoje vzdržljivosti, skromnosti in ponižnosti.

Slovenska Istra - Kam.si

Kot oljarji smo si krivi tudi sami, saj je zmogljivost samo na območju slovenske Istre tolikšna, da bi pokrili potrebe celotne Istre, tudi hrvaškega dela in še sosednjega tržaškega območja. Imamo 28 registriranih oljarn, le 12 jih ima uporabno dovoljenje, več kot dvajset majhnih dela na črno.

UNIVERZA V LJUBLJANI ODDELEK ZA GEOGRAFIJO DIPLOMSKO …

zmogljivost slovenske istre
Nosilna zmogljivost slovenske Istre je najpogosteje presežena v primeru odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pomanjkanja parkirnih mest, kakovosti morske vode, količini pitne vode, zbiranju in ravnanju z odpadki ter občasnim nezadovoljstvom med prebivalci in turisti.

Zgodovina Slovencev - SLOVENSKA ISTRA IN …

Prvi med njima je del slovenske Istre. Že v drugi polovici 13. stoletja so morala priznati beneško oblast mesta Koper (1279), Izola (1279) in Piran (1283), ob propadu posvetne oblasti oglejskega patriarha 1420 tudi Milje, hkrati pa se je beneška oblast razširila tudi v notranjost dežele.

SLOVENSKA ISTRA

Slika 1. Shema obravnavanih rešitev vodovoda Obale zaledne Istre in Krasa * dr. Mitja RISMAL , upok. univ. prof., Barjanska 68, 1000 Ljubljana Kl iv n k, M ol a Bistrica Pinjevec Kubed Rodik 17 km 6km 2km 32km 40km 10km 27km Cepke Cerkv. Mlin Zgrajeno Optimalno. Transport po Reki Negospodarno Brestovica Suhorka Malni Kl iv n k, M ol a Bistrica

Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem

Zgodbe Slovenske Istre segajo v daljno zgodovino, do Rimljanov in še dlje. Ostanki le-te, v strnjenih naseljih in zaledju Kopra, Izole in Pirana, treh obmorskih mest, govorijo o času, ki ga ni več.

Trajnostni turizem za trajnostni razvoj podeželja

Podobne knjige/članki. Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem : (znanstvena monografija) / od: Jurinčič, Igor. Izdano: (2009) Turizam kao faktor regionalnog razvoja : zbornik radova / Izdano: (2006) Produits Agricoles Touristiques et Développment Local = Agricultural and tourism products and local development / Izdano: (2011)