devpractic.es

Kje dobim potrdilo o namenski rabi zemljišča

(via

@tnorthcutt

)

helikopterska enota slovenske vojske

kaj je evtanazija

kaj je fda

slovenske železnice berlin

pralni vložki kje kupiti

kje kupujete igrače

zakaj?

kaj je 4k

kje kupiti test nosečnosti

zakaj trza veka

Podatki Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi …

Potrdilo o namenski rabi zemljišča v skladu 104. oz. 105. členom Zakona o prostorskem načrtovanju nadomešča prej veljavno lokacijsko informacijo za namen prometa z nepremičninami. Potrdilo o namenski rabi zemljišča je obvezna priloga vsaki overitvi pogodbe, katere predmet je nepremičnina (razen če gre za etažno lastnino).

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi …

Potrdilo o namenski rabi nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).

Podatki Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi …

Opis postopka. Potrdilo o namenski rabi zemljišča izda občina. Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse. Vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja

Potrdilo o namenski rabi zemljišča - …

Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega akta, iz katere je

Podatki Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi … kje dobim potrdilo o namenski rabi zemljišča

Potrdilo o namenski rabi nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).

Podatki Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi …

Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega akta, iz katere je

VLOGA št. 3515 za izdajo potrdila o namenski rabi … kje dobim potrdilo o namenski rabi zemljišča

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB 5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16 - ZUT-I, 30/18 – ZKZaš) je potrebno plačati upravno takso za izdajo potrdila o namenski rabi po Tarifni št. 37 v višini 22,70 EUR.Upravno takso se plača na transakcijski podračun Občine Pivka št. 01100-4910309104 pod sklicevanjem na št.: 11 75914-7111002

Podatki Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi …

Potrdilo o namenski rabi nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin). Čeprav pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča ni več

Podatki Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi …

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdi­la iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse. Po tarifni številki 37 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča 22,70 EUR.

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in nadomešča prej veljavno lokacijsko informacijo za potrebe prometa z nepremičninami. Pove nam, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami

Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča - …

Vprašanje: Zanima me, za katere namene potrebujem potrdilo o namenski rabi zemljišča, kje ga dobim in kolikšen je rok za izdajo. Odgovor smo dobili na spletnem portalu [www.Slonep.net.] Potrdilo o namenski rabi zemljišča skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju nadomešča lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami, ki jo je treba predložiti ob prenosu lastninske pravice na

Potrdilo o namenski rabi za promet nepremičnin

Potrdilo o namenski rabi nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).