devpractic.es

Kako se zavarujem kot občan

(via

@tnorthcutt

)

oolong čaj kje kupiti

bazeni slovenija

kaj je amarena

smučarski skoki rezultati

zakaj izbrati življenje

kaj je utp kabel

zakaj so borovnice zdrave

kaj je naziv zavarovalnega produkta

slovenske novice dalibor

slovenske vinarke

Vpis kot občan | Fakulteta za medije

kako se zavarujem kot občan Študent/dijak : Dokler se šolate oziroma najkasneje do dopolnjenega 26. leta ste zavarovani kot družinski član in ne potrebujete dopolnilnega zavarovanja, ker vam zdravstvene storitve v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje velja do konca študijskega leta v katerem ste dopolnili 26 let.

Vpis kot občan | Fakulteta za medije

kako se zavarujem kot občan Zanima me, kako se lahko zavarujem, da se mi odhod ne bo maščeval. namreč lahko mi prepovejo odhod prej kot v 3 mesecih, prav tako me zanima, ali obstaja oblika predpogodbe, ki bi jo že lahko podpisala z novim delodajalcem in v kateri bi opredelila pogoje ter scenarij, kaj se

Obvezno zdravstveno zavarovanje - kje in kako …

kako se zavarujem kot občan - se zavarujete kot oseba z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če ne izpolnjujete pogojev za kateri drug status po 15. členu ZZVZZ- zavarovalna podlaga 048. V tem primeru si sami plačujete prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (mesečno 26,13 EUR). Prijavo v zavarovanje opravite na ZZZS sami z obr.

Upravno-informacijski servis Celje

lahko se zavaruje kot občan (študent se mora o tej možnosti pozanimati na matični občini, ker ima vsaka občina drugačne kriterije za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja) ali si zavarovanje krije sam (to uredi na območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje; …

Se lahko zavarujem za nevarnost zemeljskega …

Se lahko zavarujem za nevarnost zemeljskega plazu? in škoda, ki jo povzročijo, je velika. Plazov ne morete preprečiti. S pravilnim ravnanjem lahko le zmanjšate, kako pogosto se pojavijo in kako veliko škodo povzročijo. da gre za posebej rizično območje, se temu prilagodijo pogoji za sklenitev zavarovanja, kot je denimo franšiza

Kako se zavarujem kot občan (sem brezposelna) - …

Kako lahko svoj dom zavarujem proti potresu? Potresno zavarovanje lahko sklenete kot razširitev kateregakoli paketnega zavarovanja DOM, velja pa za stanovanjsko hišo in samostoječo garažo. Posebnost potresnega zavarovanja je, da ne krije škode na pomožnih objektih, ki so sicer v sklopu paketa DOM vključeni v polico in zavarovani za

Zaščita med potresom - Triglav - Poglavje 3

kako se zavarujem kot občan Če se občan nato vpiše kot študent, se mu že plačan znesek za izbrane predmete odšteje od šolnine. Primer: če je kot občan izbral en predmet ovrednoten s 6 kreditnimi točkami, se mu za 330 eur zmanjša šolnina (2.700 eur - 330 eur = 2.370 eur). Izpis kot občan

kako se zavarovati - atama.si

Če se občan nato vpiše kot študent, se mu že plačan znesek za izbrane predmete odšteje od šolnine. Primer: če je kot občan izbral en predmet ovrednoten s 6 kreditnimi točkami, se mu za 330 eur zmanjša šolnina (2.700 eur - 330 eur = 2.370 eur). Izpis kot občan

Zavarovanje | Študentski servis Mjob

kako se zavarujem kot občan Lani smo se s klanom odločili, da bomo odpotovali na Slovaško. Ker pa smo skavti in poznamo skavtske zakone, med katerimi je tudi: skavt spoštuje naravo in v njej vidi božje delo, smo se dogovorili, da bomo na svoji poti poskušali izvesti tudi akcijo v globalno smer, ki smo jo posvetili naravi. Namen naše akcije je bil, da na skavtskem taboru proizvedemo čim manj odpadkov.

Občan pisal svetnikom, na občini zamolčali | ZON

Študent/dijak : Dokler se šolate oziroma najkasneje do dopolnjenega 26. leta ste zavarovani kot družinski član in ne potrebujete dopolnilnega zavarovanja, ker vam zdravstvene storitve v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje velja do konca študijskega leta v katerem ste dopolnili 26 let.

Ko svetniki na škodo občanov ne dovolijo razprave

Kako lahko svoj dom zavarujem proti potresu? Potresno zavarovanje lahko sklenete kot razširitev kateregakoli paketnega zavarovanja DOM, velja pa za stanovanjsko hišo in samostoječo garažo. Posebnost potresnega zavarovanja je, da ne krije škode na pomožnih objektih, ki so sicer v sklopu paketa DOM vključeni v polico in zavarovani za