devpractic.es

Kaj je odločba

(via

@tnorthcutt

)

jack and jones slovenija

zakaj je bilo leto 1942 prelomno

zakaj ne shujšam forum

kinderlada kje kupiti

messi kot otrok

kje prespati v beogradu

sivkin sirup kje kupiti

kaj pomeni aleluja

kozarci kot darilo

google.si kot domača stran

Pravni akt - Wikipedija, prosta enciklopedija
Pravni akt je dejanje, ki ima pravne posledice; torej spremeni pravni položaj posameznika oz. pravne osebe.. Tipični pravni akt je upravna odločba (npr. odločba inšpektorja), s katero upravni organ odloči o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznika oz. pravne osebe.

IUS-INFO - Matej Accetto: Kaj je v imenu?
kaj je odločba Če je upravni organ izdal odločbo in mi jo vročil v petek, kdaj bo postala odločba dokončna in pravnomočna, če je rok za pritožbo 15 dni? Odgovor Če je pritožba dovoljena in je rok za pritožbo petnajst dni od vročitve, začne rok teči prvi naslednji dan (v soboto) in se izteče na petnajsti dan, bo odločba postala dokončna in

ministrska odredba, odlok, odločba
Sklep o dedovanju. Sklep o dedovanju je sodni akt zapuščinskega sodišča, s katerim odloči o prehodu med pokojnikom (zapustnikom) in dediči (oporočnimi, zakonskimi). Sklep o dedovanju je posledica začetega zapuščinskega postopka (sodnega postopka ureditve dedovanja) in zapuščinske obravnave (obravnave na nepravdnem okrajnem sodišču v zvezi z zapuščino oz. dedovanjem).

vprašanja in odgovori - sodisce.si
- VSM Sodba I Cpg 434_2017 Novela ZGD-1D je z namenom odprave nasprotja interesov za 38. členom dodala 38.a člen, ki (je) določa(l), da lahko poslovodstvo, prokurist ali izvršni direktor delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo pravni posel z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov ožji družinski član ali vsi skupaj delež, ki dosega desetino osnovnega kapitala, ali je

Otroški dodatek | GOV.SI
ministrska odredba, odlok, odločba Definition Formalno mnenje ali odlok o posebnem vprašanju ali zadevi, določi ga državni glavni upravni oddelek, ki je ponavadi pod oblastjo ministra, sekretarja ali …

Kaj pa ustavna odločba? - radiostudent.si
kaj je odločba Odločba določa, v katero vzgojno-izobraževalno (VIZ) institucijo je/bo otrok vključen, kateri vzgojno-izobraževalni program je zanj najprimernejši, koliko in katera dodatna strokovna pomoč otroku pripada, pripomočke in prilagoditve, ki naj jih institucija pri vzgoji in izobraževanju otroka upošteva in ostale posebne pravice, ki otroku

DKUM - Iskanje
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica do prejema otroškega dodatka se lahko uveljavlja pri Centru za socialno delo, kjer ima upravičenec stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva, če je posameznikovo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih.<br />

Sodna praksa
Ref A: 7B00EF95267044C3B659E7DFF547F8C4 Ref B: DUS30EDGE0317 Ref C: 2021-01-12T21:07:05Z

Zavod RS za šolstvo
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v začetku leta 2015 objavilo razsodbo, da je dotedanja zakonska ureditev financiranja javnih in zasebnih osnovnih šol v nasprotju z ustavo. Takratnemu državnemu zboru je naročilo, naj zakon ustrezno uskladi z ustavnimi določili. Po razsodbi mora biti javno veljaven program javnih in tudi zasebnih osnovnih šol iz javnih sredstev financiran v enakem