devpractic.es

Kaj je občinski svet

(via

@tnorthcutt

)

vnete dlesni kaj pomaga

regijsko tekmovanje odraslih pevskih zborov 2015 rezultati

zakaj je severnica vedno na istem mestu

kaj je watermark

avtobus zreče slovenske konjice

slovenske elektrarne wikipedia

kaj je soda voda

reka skozi slovenske konjice

kje kupiti paysafe card

loterija slovenija eurojackpot

Občinski svet in člani Občine Lovrenc na Pohorju
Danijel Krivec je mnenja, da je v praksi to nesprejemljivo. Njegov predlog je, da se ta člen umakne. SKLEP: Občinski svet Občine Bovec je soglasno potrdil, da se umakne 73.a člen. SKLEP: Občinski svet Občine Bovec je soglasno potrdil, da se sprejme Odlok o Spremembah poslovnika Občinskega sveta združen v dveh branjih.

OBČINSKI SVET - Slovenija
SKLEP: Občinski svet je soglasno potrdil Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2020. K 13 Sklep o ukinitvi javnega dobra. Katarina Barbara Ostan obrazloži razloge za Ukinitev statusa grajenega javnega dobra. SKLEP: Občinski svet je soglasno potrdil Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli 4180/83 k.o. 2211 Čezsoča.

Občina Trbovlje za razvojni svet zasavske regije - …
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Kadar je članov občinskega sveta 11 ali manj, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, če pa je članov občinskega sveta 12 ali več, se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.

OBČINSKI SVET
kaj je občinski svet
Občinski svet je sprejel tudi Strategijo mobilnosti in varnosti, ki jo je predstavila Katja Miklič iz podjetja PNZ d.o.o., v sodelovanju s katerim je Občina pripravila omenjeno strategijo. Sprejetje Strategije tako predstavlja zadnje dejanje enoletnega strateškega načrtovanja, z aktivnim sodelovanjem strokovnjakov, splošne javnosti

Lokalna samouprava | GOV.SI
Kaj je Občinski svet in njegove naloge Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 21 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje

Občina Dobrova - Polhov Gradec :: Novice :: …
Jožica Sušin (DeSUS) 14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020) Zahvalila bi se Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, ki je v predzadnji številki Posavskega obzornika, tudi z našo majhno pomočjo, uredil prilogo Tretje življenjsko …

OBČINSKI SVET - Slovenija
Kaj je Občinski svet in njegove naloge Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.

Občinski organi | GOV.SI
Danes koprski občinski svet obravnava zelo pomembne dokumente o prihodnosti občine. Proračuna za leto 2021 in 2022, načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za obe leti oziroma seznam nepremičnin za odprodajo, poslovni in finančni načrt stanovanjskega sklada za dve leti, program športa za prihodnje leto in Trajnostno urbano strategijo mesta Koper 2030.

Zakonodajna oblast - Wikipedija, prosta enciklopedija
Kaj so cestni svet, cestno telo in varovalni pas ceste? O: Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z nasipi in vkopi. Cestni svet je zemljišče, katerega mejo določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje.

Danes koprski občinski svet obravnava - Škofije - …
kaj je občinski svet
Občinski svet. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.Šteje 23 članov, od katerih dva izvolijo pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice.Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo nepoklicno.. Sestava občinskega sveta DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Občinski svet | Občina Izola
Kaj je Občinski svet in njegove naloge Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.

Služba za občinski svet in krajevne skupnosti - Koper
Slovenija je upravno razdeljena na 212 občin, med katerimi jih ima 11 status mestne občine.Občine v Republiki Sloveniji ureja Zakon o lokalni samoupravi. Po tem zakonu se občine lahko povezujejo v pokrajine, čeprav jih leta 2017 še nimamo.. Občina ima najmanj 5000 prebivalcev, razen če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin ali za geografske, obmejne

Občinski svet - logatec.si
Odlok bo začel veljati, ko ga bodo z vsemi amandmaji sprejele vse tri občine, kar pa bo očitno še trajalo, saj je hrastniški občinski svet na zadnji seji odlok že sprejel v predlagani obliki, trboveljski občinski svet je odlok sprejela s tremi amandmaji, zagorski občinski svet pa je