devpractic.es

Kaj je konto

(via

@tnorthcutt

)

rezultati ep v košarki

kje piha burja

zakaj je dober črni čaj

kdaj in kje so bile prve olimpijske igre moderne dobe

zakaj so letni časi

feri lainšček ljubi me kot sonce sije

kaj je žargon

bla bla car slovenija

rezultati maraton ljubljana 2016

novi vozni red slovenske železnice

www.davkoplacevalci.com
Odloženi davki. Nekatere teme so nastale še pred uveljavitvijo ZDDPO-2, to je pred 01. januarjem 2007 - opozorila na posameznih temah!. Kaj so odloženi davki? Kaj so to odloženi davki? To vprašanje in odgovor sta nastala v marcu 2006 ko je bil v veljavi še ZDDPO-1. To pomeni, da v poslovni bilanci izkazujete nekaj, kar ni v davčni bilanci ali obratno oziroma je v obeh bilancah, vendar v
Osnovno sredstvo ali drobni inventar - …
Konto je knjigovodski račun na katerem evidentiramo spremembe, ki jih povzročajo poslovni dogodki. V teoriji ima konto obliko črke T. Konte delimo po funkciji in po obsegu. Leva stran konta je v breme ali debet, desna pa je v dobro ali kredit. Če vknjižbo zapišemo na levo stran konta, konto obremenimo, če pa na desno stran, pa konto
Konto kartica - Racunovodja.com
kaj je konto in Čemu sluŽi Konto predstavlja posamzno obliko sredstva ali vira sredstva, na katerega zaapiujemo vse spremembe, ki so jih povzročili poslovni dogodki. Oblika konta je podobna črki T zato so dobili ime: te-konti
Osnovno sredstvo ali drobni inventar - …
sintetični konto. Primer nastavitve sintetičnega konta Nastavljanje razreda, skupine ali sintetičnega konta je v programu Desitu enako. Za vse tri veljajo enake nastavitve. • Potrebno je izbrati šifro poslovnega obdobja, v katerem želite nastaviti novi konto. • V polje Šifra se vpiše konto, ki ga je potrebno nastaviti.
www.davkoplacevalci.com
Kaj je konto? Katere gospodarske kategorije spremljamo na aktivnih in pasivnih kontih? Kakšna so pravila knjiženja na aktivnih in pasivnih kontih? Prikažite vaše štiri primere poslovnih dogodkov na ustreznih kontih. Ker se ob teh poslovnih dogodkih spreminjajo le sredstva in obveznosti do virov sredstev (ne pa tudi prihodki, stroški in
KONTO - WordPress.com kaj je konto
Kaj vse je strošek pri primanjkljaju? 1. Obračunan izhodni DDV od primanjkljaja: • je strošek (če bremeni podjetje), • je obveznost za DDV (konto 26) če se bremeni odgovorno osebo 2. Nabavna vrednost materiala (ali neodpisana vrednost opreme): • odhodek - konto 720 – prevrednotovalni poslovni odhodki – če bremeni podjetje,
OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR
Kaj nam pomeni vrednosti 500 evrov? Tukaj se nam postavi vprašanje, ali moramo vsako sredstvo, ki ne dosega vrednosti 500 evrov, označiti kot drobni inventar – seveda ne. Pri pripoznavanju opredmetenega osnovnega sredstva je treba upoštevati temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodenja, med katerimi je
UVOD V RAČUNOVODSTVO 1. VAJE - Študentski.net
Konto estas baza strukturo por registri fluon kaj staton de mono kaj ĉio, kion oni povas esprimi per monunuoj. Oni distingas inter bankokontoj kaj internaj kontoj uzataj ĉe librotenado.. Por ambaŭ validas: Oni povas reprezenti konton kiel tabelon kun ajna kvanto da linioj kaj du kolumnoj nomataj debeto kaj kredito.En tiun tabelon oni enskribas monsumojn.
Konto - Vikipedio kaj je konto
S spletnim računovodskim programom miniMAX, ki je enostaven za uporabo, hkrati pa zelo učinkovit, lahko strankam nudimo takojšnji vpogled v njihovo poslovanje in možnost zmanjšanja stroškov računovodenja, saj lahko stranka sama odloča do katere stopnje bo sama knjižila in kaj bo prepustila v knjiženje računovodskemu servisu.
KONTO - KONTNI PLAN TJ kaj je konto
Odpisana vrednost je vrednost ţe obračunane amortizacije osnovnega sredstva, ki je razvidna na popravkih vrednosti posameznih osnovnih sredstev (npr. konto 035 ali konto 050). Neodpisana vrednost ali sedanja vrednost osnovnega sredstva je razlika med njegovo nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti (npr. konto 040 – konto 050).
Racunovodja.com - Prva stran
Če je delni lastnik firme d.o.o. in ni zaposlen v d.o.o. ali lahko mu firma d.o.o. plača šolnino in na kateri konto knjižim šolnino, in ali je to strošek firme? Če ni zaposlen v podjetju, to ne more biti strošek podjetja, razen če ima s podjetjem sklenjeno pogodbo o poslovodenju.