devpractic.es

Ginijev koeficient slovenija

(via

@tnorthcutt

)

dzs slovenske konjice odpiralni čas

palma turistična agencija slovenija

robanov kot 5 solčava

krpan slovenske konjice

festival slovenske domoljubne pesmi

učenje slovenske abecede

messer slovenija

občutek kot pred menstruacijo porod

življenjepis kot priloga k prošnji

evrojekpot rezultati

Slovenska družba je izrazito polarizirana in … Ginijev koeficient; Prejemniki transferjev za otroke Število otrok, za katere starši prejemajo dodatek za nego otroka (v povprečju mesečno) Število staršev, ki uveljavljajo pravico iz naslova krajšega delovnega časa (v povprečju mesečno) Število prejemnikov dodatka za veliko družino
Pasti dviga minimalne plače - vecer.com Slovenija z veliko razliko med bruto in neto prejemki in visokimi olajšavami za otroke. Zaradi tega je v Sloveniji majhna distribucija dohodkov (nizek Ginijev koeficient), kar omejuje iniciativo za delo. Imamo druge najvišje olajšave v OECD pri olajšavah za delavce z otroki.
Ginijev koeficient - IRSSV ginijev koeficient slovenija Grafikon 37: Portugalska – Ginijev koeficient, stopnja brezposelnosti in socialni izdatki v letih 2006–2017 .. 95 Grafikon ï ô: SlovenijaGinijev koeficient, stopnja brezposelnosti in socialni izdatki v
Enakost in blaginja, zavist in pohlep - Delo Slovenija sodi med države z najmanjšo družbeno neenakostjo, če kot mero neenakosti vzamemo tako imenovani Ginijev koeficient. Odpri galerijo Zmagovalci športne tekme dobijo kolajne, zmagovalci gospodarske tekme pa večje premoženje.
ib revija - umar.gov.si ginijev koeficient slovenija Leta 2015 je ginijev koeficient koncentracije za Slovenijo znašal 24,5. Bolj dohodkovno egalitarne (enake) kot Slovenija so bile (po vrsti): Norveška, Slovaška in Islandija (ginijev indeks koncentracije 23,6), ki je bila na prvem mestu.
V Sloveniji plača delavec najvišje prispevke za … Ginijev koeficient se najpogosteje uporablja kot objektivno merilo neenakosti dohodkov. Svetovna banka, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in še druge ustanove vsako leto izračunajo vrednost tega koeficienta za vsako državo in naredijo lestvico.. Na tej lestvici Slovenija zaseda prvo mesto.
350e zaposlenih v Sloveniji razlikujejo-prispevek) ginijev koeficient slovenija Očitek, da je v Sloveniji res je bogastvo, a da je ogromna razlika med ravnimi in bogatimi, ne zdrži statistične presoje. Ginijev koeficient, ki se najpogosteje uporablja kot merilo neenakosti, je v Sloveniji med najnižjimi na svetu, po nekaterih podatkovnih virih pa celo najnižji na svetu.
V Sloveniji plača delavec najvišje prispevke za … Na podlagi omenjenih podatkov je izra čunan ginijev koeficient za pla če v Sloveniji, ki se uporablja kot standardna mera neenakosti. Ginijeve koeficiente smo izra čunali tudi za pla če izbranih kategorij zaposlenih. Ti koeficienti bodo poleg analize stanja služili kot osnova za spremljanje gibanja neenakosti pla č v prihodnje.
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO REPUBLIKA SLOVENIJA STANDARDNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE O DOHODKIH IN ŽIVLJENJSKIH POGOJIH (SILC) ZA LETO 2007 Poročilo pripravili: Rihard Inglič, Stanka Intihar, Matija Remec, Rudolf Seljak, Martina Stare Datum: marec 2009 Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija