devpractic.es

Furs slovenija

(via

@tnorthcutt

)

magične navijalke kje kupiti

zakaj ne dela miška

cesta urške zatlerjeve 1, slovenija

ulica slovenske osamosvojitve 3, 2000 maribor

kje je vitamin k

havaianas slovenija

velik kot

aliteia slovenija

točen čas slovenija

slovenija, avstralija in jutri ves svet

eDavki - Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih … Na Finančni upravi Republike Slovenije smo pristojni za pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost, carin, trošarin in drugih dajatev. Z določenimi ukrepi zagotavljamo družbi in posameznikom varnost in zaščito, med drugim z dejavnostmi za preprečevanje tihotapljenja prepovedanih snovi in ponaredkov ter z izvajanjem nadzora v prometu.
O Finančni upravi Republike Slovenije | GOV.SI furs slovenija Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Finančna uprava RS. 8,668 likes · 213 talking about this. Finančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance, ki pobira davke, prispevke, carine, trošarine in druge dajatve.
Finančna uprava Republike Slovenije - Wikipedija, … Upravičenec tudi ne more biti: • neposredni ali posredni proračunski uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov, • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan
Področja | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE furs slovenija 100.000. Do danes vas je že več kot 100.000 izrazilo interes za cepljenje proti COVID-19, ko bo to v Sloveniji mogoče.
FINANCIAL ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana. Davčna in matična številka, poslovni in finančni podatki podjetja v …
O Finančni upravi Republike Slovenije | GOV.SI furs slovenija Finančna uprava Republike Slovenije sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po pošti na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana, na elektronski naslov gfu.fu(at)gov. si ali na elektronski naslov pooblaščene osebe dpo.furs(at)gov. si.
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA … furs slovenija Portal FURS Državni portal o storitvah in postopkih s področja davkov, carin, trošarin in drugih dajatev Portal GOV.SI Državni portal o državni upravi in njenih storitvah Portal eUprava Državni portal za državljane Portal SPOT - Slovenska poslovna točka Državni portal za podjetja in podjetnike
Finančna uprava | GOV.SI Obrazec za ugotovitev rezidentskega statusa zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnemu FU, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.
STA: Na Fursu čakajo prve napovedi za odmero … 2021 10:01 | e-Carina: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU) Nedelovanje izmenjave sporočil s tujino, NCTS, ECS, 2.1.2021 #eCarina #SINCTS #SIAES/ECS
Javne objave Finančne uprave | GOV.SI furs slovenija Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je organ v sestavi Ministrstva za finance Republike Slovenije, ki je 01.08.2014 združil delovanje Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije. Finančna uprava Republike Slovenije opravlja naloge davčne službe v najširšem pomenu besede, saj njene naloge obsegajo tudi naloge carinske službe in v omejenem obsegu tudi
Kontakti | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE furs slovenija Na Finančni upravi Republike Slovenije smo pristojni za pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost, carin, trošarin in drugih dajatev. Z določenimi ukrepi zagotavljamo družbi in posameznikom varnost in zaščito, med drugim z dejavnostmi za preprečevanje tihotapljenja prepovedanih snovi in ponaredkov ter z izvajanjem nadzora v prometu.