devpractic.es

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

(via

@tnorthcutt

)

kaj je e račun

alja kot

jackpot rezultati 11 krog

organiziranost slovenske vojske

kje kupiti levis kavbojke

hobby slovenske konjice

kje se downloada filme

kaj pomeni entezopatija

kaj je čebelnjak

skriti kot ljubljana

Fakulteta za državne in evropske študije Nove …

fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze organizira jesensko šolo z naslovom TOTALITARIZEM SKOZI 20.STOLETJE: ZGODOVINSKI, DRUŽBENI, HUMANISTIČNI IN PRAVNI VIDIKI, Slovenija po treh totalitarizmih, ki bo potekala od 14. do 18. septembra 2020 preko spletne aplikacije Zoom.. Na jesenski šoli bodo slušatelji spoznali zgodovinski, družboslovni, humanistični in …

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije | …

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenia I T: +386 1 400 5771, F: +386 1 400 5779, E: info@nakvis.si

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – Nova univerza

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenia I T: +386 1 400 5771, F: +386 1 400 5779, E: info@nakvis.si

Fakulteta – Fakulteta za slovenske in mednarodne …

fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje. O možnosti prehoda kandidata na tretjestopenjski doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije odloča senat fakultete, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod, na podlagi predloga komisije za

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – Nova univerza

fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze organizira jesensko šolo z naslovom TOTALITARIZEM SKOZI 20.STOLETJE: ZGODOVINSKI, DRUŽBENI, HUMANISTIČNI IN PRAVNI VIDIKI, Slovenija po treh totalitarizmih, ki bo potekala od 14. do 18. septembra 2020 preko spletne aplikacije Zoom.. Na jesenski šoli bodo slušatelji spoznali zgodovinski, družboslovni, humanistični in …

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. info@fsms.nova-uni.si. +386 5 934 47 62. Mestni trg 23. Ljubljana, 1000.

NAKVIS - Fakulteta za slovenske in mednarodne …

fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ), ki je članica Nove univerze, ponuja akreditirani triletni univerzitetni dodiplomski program – Slovenski študiji.

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. en; VIS e-učilnica DEUS en; Fakulteta O fakulteti O Novi univerzi Vizitka Katalog informacij javnega značaja Imenik Študij Vpis Poklicne možnosti Študijski koledar Študenti s posebnimi potrebami Pogosta vprašanja

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije - …

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Vpis v 2. letnik. Vsebina: Predmet Mednarodni položaj in zunanja politika Slovenije izhaja iz analize zgodovinskih in praktičnih omejitev pri vključevanju Slovenije v mednarodno skupnost in pri njenem položaju v njej. Gre predvsem za pomanjkanje elit, za pretirano občutljivo samorazumevanje narodnih zmogljivosti, za

Fakulteta za državne in evropske študije Nove …

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (v nadaljevanju: fakulteta oziroma FSMŠ) je samostojni visokošolski zavod, ki ga je leta 2012 ustanovil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o.. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) je fakulteti podelil akreditacijo 15. novembra 2012.

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

This map was created by a user. Learn how to create your own.