devpractic.es

Center za slovenščino kot drugi tuji jezik

(via

@tnorthcutt

)

kaj je pokrajina

kot viharnik vrh gora besedilo

kje se nahaja nlb certifikat

kje je trenutno najcenejša elektrika

fila slovenija

zakaj ste

pokemon slovenija

kaj je gsm

ricinusovo olje kot odvajalo

slovenske železnice ormož

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik - … center za slovenščino kot drugi tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je osrednja slovenska ustanova, ki razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Ljubljana, Slovenia. 4,824 likes · 8 talking about this · 65 were here. Courses of Slovene as a Second and Foreign Language, Examination Centre, Slovene

Dr. Ina Ferbežar, Center za slovenščino kot drugi …

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik izdaja znanstvene in strokovne publikacije z vseh področij svoje dejavnosti: publikacije s prispevki z znanstvenih in strokovnih srečanj (Simpozij Obdobja, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture) ter priročnike in učbenike za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika.. Več

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik - About center za slovenščino kot drugi tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Ljubljana, Slovenia. 4.799 všečkov · O tem govori 309 oseb · 65 oseb je bilo tu. Courses of Slovene as a Second and Foreign Language, Examination

SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK center za slovenščino kot drugi tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik s svojimi programi celovito strokovno skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira.

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik - … center za slovenščino kot drugi tuji jezik

Aktualni tečaji Običajni jezikovni tečaji Tečaj Datum Št. ur Termin Cena* (EUR) Rok za prijavo POPOLDANSKI TEČAJ 22. 2.–3. 6. 2021 80 pon. in čet. 18:00–20:30 650 8. 2. 2021 Prijavi se JUTRANJI TEČAJ 23. 2. –1. 6. 2021 80 tor. in čet. 10:00–12:30 650 9. 2. 2021 Prijavi se SPOMLADANSKA ŠOLA 1.

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik - Home center za slovenščino kot drugi tuji jezik

Vodja Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, dr. Ina Ferbežar, o aktivnostih Izpitnega centra in kandidatih, ki se prijavljajo na nj

CERTIFICIRANJE SLOVEN[^INE KOT DRUGEGA - Jezik in Slovstvo

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Ljubljana, Slovenia. 4.803 všečki · O tem govori 50 oseb · 65 oseb je bilo tu. Courses of Slovene as a Second and Foreign Language, Examination Centre,

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (do leta 2015 Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) je organizacija, ki skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira. Deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

SLOVEN[^INA KOT DRUGI/TUJI JEZIK IN SLOVENSKO … center za slovenščino kot drugi tuji jezik

predstojnik Centra za slovenıčino kot drugi/tuji jezik Leto 2011 smo na naıem Centru speljali bolj ali manj po načrtih, kot se boste lahko prepričali Uvod iz poročil posameznih programov. Slovenıčino sejemo po svetu in po domovini, z njo pa tudi marsikaj, kar je z njo povezano. Jezik ni nikoli samo jezik

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik center za slovenščino kot drugi tuji jezik

SLOVEN[^INA KOT DRUGI/TUJI JEZIK IN SLOVENSKO JEZIKOVNO NA^RTOVANJE Jezik in slovstvo, let. 49 (2004), {t. 3–4 1 S stali{~a reprezentativnosti sloven{~ine za slovensko dr`avo (tako v EU kot v mednarodni skupnosti nasploh) lahko sloven{~ini pripi{emo tudi status dr`avnega jezika, ~eprav ta status v klju~nih slovenskih

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Ljubljana, Slovenia. 4,813 likes · 124 talking about this · 65 were here. Courses of Slovene as a Second

Slovenščina kot drugi in tuji jezik – Jezikovna Slovenija

Slovenščina kot drugi in tuji jezik 1.2 Utemeljenost programa Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik pomeni prenovo in nadgradnjo javno veljavnega programa za odrasle Slovenščina za tujce, ki je bil s posebno odredbo ministra za šolstvo in šport sprejet decembra 2000 (Ur. l. RS 113/2000).

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

tuji jezik, ki je v pristojnosti Centra za sloven{~ino kot drugi/tuji jezik (CSD/TJ). Gre torej za dr`avni sistem certificiranja, 1 kar postavlja njegove razvijalce in izva- jalce tudi pred pomembne jezikovnona~rtovalske naloge.